Iron Maiden Bulgaria Forum
Продавам LP - Printable Version

+- Iron Maiden Bulgaria Forum (https://ironmaiden-bg.com/forum)
+-- Forum: Iron Maiden - България (https://ironmaiden-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Купува/Продава (https://ironmaiden-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Thread: Продавам LP (/showthread.php?tid=667)Продавам LP - brain - 3rd March 2012

Продавам двойната плоча на Мейдън "Live after death". Тя е оригиналното издание на ЕМИ, има следи от употреба, все пак плочата е на повече от 25 години. Който е заинтересован, може да ми пише. Разполагам само с една бройка.

Ако някой търси други плочи, може също да пише. Ще помогна стига да мога.