Iron Maiden Bulgaria Forum
Замяна на билети за концерта - Printable Version

+- Iron Maiden Bulgaria Forum (https://ironmaiden-bg.com/forum)
+-- Forum: Iron Maiden - България (https://ironmaiden-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Купува/Продава (https://ironmaiden-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Thread: Замяна на билети за концерта (/showthread.php?tid=788)Замяна на билети за концерта - bstanoev76 - 10th June 2014

Заменям четири седящи билета на балкона в сектор А, ред. 10 /от по 70 лв./, за четири правостоящи от по 60 лв. без доплащане. Боби, тел.: 0888440064.
http://olx.bg/bileti-za-meydn-i50928715