Iron Maiden Bulgaria Forum
Търся билет!!! - Printable Version

+- Iron Maiden Bulgaria Forum (https://ironmaiden-bg.com/forum)
+-- Forum: Iron Maiden - България (https://ironmaiden-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Купува/Продава (https://ironmaiden-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Thread: Търся билет!!! (/showthread.php?tid=795)Търся билет!!! - RADI - 13th June 2014

Купувам билет за правостоящи 2, ако някой има предложение да пише.


Търся билет!!! - slayer - 15th June 2014

Имам билет, standing 2. Ако още те интересува, 80лв.
0879 26 74 99