Iron Maiden Bulgaria Forum
Продавам Dvd - Printable Version

+- Iron Maiden Bulgaria Forum (https://ironmaiden-bg.com/forum)
+-- Forum: Iron Maiden - България (https://ironmaiden-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Купува/Продава (https://ironmaiden-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Thread: Продавам Dvd (/showthread.php?tid=814)Продавам Dvd - maidenfen - 12th March 2015

Продавам Dvd Raising hell- Не съм му мислил цена,но при интерес ще се споразумеем,гледано е един -два пъти и е в отлично състояние.
Продавам и първа японска преса seventh son -3200 yen-Недостатъка му е ,че му липсва футляра на японски,но е в добро състояние и книжката и диска-цената е по договаряне също.