Iron Maiden Bulgaria Forum
15 YEARS IRON MAIDEN BULGARIA with RAISING HELL - Printable Version

+- Iron Maiden Bulgaria Forum (https://ironmaiden-bg.com/forum)
+-- Forum: Iron Maiden - България (https://ironmaiden-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Новини (https://ironmaiden-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Thread: 15 YEARS IRON MAIDEN BULGARIA with RAISING HELL (/showthread.php?tid=846)15 YEARS IRON MAIDEN BULGARIA with RAISING HELL - Dragontear - 5th September 2022

Да, приятели! Минаха цели 15 години.

Петнадесет наистина незабравими години с много концерти, пътувания и емоции от всякакъв вид.
Създадохме нещо чудесно и продължаваме с пълни обороти. След известно затишие е време да го отпразнуваме и да се видим.  Най-подобаващо ще е с концерт и специални гости ще са момчетата от RAISING HELL. Те са подготвили изцяло нов сетлист, като акцентът този път ще е върху по-новата част от творчеството на IRON MAIDEN.  „Няма да има изключения!“ – Това само знаем от тях!
А от нас ще има подаръци и награди.

Врати: 21:00. Вход 10лв

[Image: event-2.jpg]


RE: 15 YEARS IRON MAIDEN BULGARIA with RAISING HELL - Dragontear - 23rd September 2022Ето едно виде от миналт участие на RAISING HELL!

Всеки път вдигат летвата много!