Iron Maiden Bulgaria Forum
BLAZE BAYLEY с концерт в Солун - Printable Version

+- Iron Maiden Bulgaria Forum (https://ironmaiden-bg.com/forum)
+-- Forum: Iron Maiden - България (https://ironmaiden-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Iron Maiden (https://ironmaiden-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Thread: BLAZE BAYLEY с концерт в Солун (/showthread.php?tid=850)BLAZE BAYLEY с концерт в Солун - Dragontear - 5th November 2022

Идния четвъртък Блейз ще свири в Сулун.
Няколко човека мислим да посетим. Има ли други желаещи?

[Image: 313425813_10231032366579117_535515460036...e=636AE1A6]