Iron Maiden Bulgaria Forum
Jon Lord´s Concerto For Group And Orchestra ft. BRUCE DICKINSON - Printable Version

+- Iron Maiden Bulgaria Forum (https://ironmaiden-bg.com/forum)
+-- Forum: Iron Maiden - България (https://ironmaiden-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Новини (https://ironmaiden-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Thread: Jon Lord´s Concerto For Group And Orchestra ft. BRUCE DICKINSON (/showthread.php?tid=857)



Jon Lord´s Concerto For Group And Orchestra ft. BRUCE DICKINSON - Dragontear - 16th March 2023

Кой ще идва?

Искате ли да си направим едно виждане преди това?

[Image: jon_lord_s_concerto_bruce_dickinson_sofia_2023.jpg]


RE: Jon Lord´s Concerto For Group And Orchestra ft. BRUCE DICKINSON - mickthomson - 17th March 2023

И двете дати съм там! Така че, дай да се видим


RE: Jon Lord´s Concerto For Group And Orchestra ft. BRUCE DICKINSON - Dragontear - 18th March 2023

Направил съм резервация в бирария Стамболов (срещу хотел Хемус) на мое име в Градината от 16:30 ч