LANGUAGE/ ЕЗИК

a matter o life and death banner

Споменава се „странен жълт газ, играещ си със съзнанието им”( "strange yellow gas played with their minds"), което напомня на историята на филма Ladder на Jacob от 1990, където американските войници във Виетнам са под влиянието на наркотик, който изкривява представата им за реалността и ги прави изключително агресивни. Въпреки че „газът” от текста изглежда предизвиква различно явление от дрогата във филма, променящият съзнанието ефект, както и вероятната му смъртоносност, са очевидни.

По-нататък, историята се прехвърля към някакъв персонаж на смъртно легло след живот на политически интриги, измама и изглежда, различни лоши дела като лидер, включително и това на изпращането на тези мъже на някаква тайна мисия. Зад маската за постигане на мир ("You had us all strung out with promises of peace"), този човек не е направил нищо друго, освен да превърне света в по-несигурно място, отколкото е бил преди, поставяйки живота на невинни хора в риск с „пророчества, които ще изпратят и всички нас в ада”. Човек не може да се въздържи да не направи сравнение със сегашната ситуация по света, с правителства, провеждащи войни, тайно или не, застрашаващи живота на всички ни поради заплахата от тероризма, който тези конфликти могат да предизвикат – в края на краищата, повечето бомбени атаки в Западните страни произлизат от политиката в Средния Изток на някои т.нар. индустриализирани нации и карат невинни цивилни да плащат цената за това с живота си.

Втората и последна част на песента, след солото, обогатява картината до нещо по-голямо (забележете прогресията от конкретна тайна мисия на „хора, облечени в черно” - "men all dressed in black" до лидера, наредил за мисията, а после и до по-широка световна ситуация). Въпреки, че има надежда, там, където има живот, някои все още смятат, че „живота е евтин”( "life is cheap") и демонстрират явно незачитане на останалите човешки същества, независимо дали са техни собствени войници, изпратени на клане, или обикновени граждани, които загиват в резултат на техните неясни политически маневри.

PLAY

seventh-son-eddie.gif

Members Login