LANGUAGE/ ЕЗИК

a matter o life and death banner

В основата си базирана на историята на Mayflower – поне според самия Steve Harris – тази песен, съчетаваща едновременно и келтско, и ориенталско звучене се отнася по същество за всяко пътуване, предприето в търсене на по-добро място, на по-добър свят. Пристигането в Америка е илюстрирано от думите "pilgrim sunrise, pagan sunset", които предизвикват асоциации с пътуването на запад и пристигането на религиозна общност в езически земи, както и за изчезването на вярванията на обитателите на тези земи.

Въпреки че са били част от религиозните фанатици, които Англия вече не е толерирала, пътешествениците на Mayflower представляват истинско „кралство от рая до ада”("kingdom of heaven to hell"), тъй като трудностите на новия им живот на американския континент убиват почти всички от тях(през първата им зима, 1620-1621, измират половината). Независимо от техните вярвания, истинското чудо там е било не промяната на виното във вода("changing the water into wine"), а тяхното трудно оцеляване при трудните условия, които срещат.

Също така е споменавано, че по даден начин тази песен може да се свърже и с кръстоносните походи поради ориенталското звучене на музиката и стиха "holy battles take their toll"(„свещените битки вземат своя дан”). Въпреки това в тази песен няма други елементи, които сочат, че въпросният пътешественик е войн. Представата за акостиране на нови брегове като че ли е по-силна като се има предвид песента като цяло, въпреки че наистина е спорно дали кръстоносците не са били на път да пристигнат в друг свят. Затова песента трябва да се интерпретира по по-общ начин, отколкото като за конкретна епоха или историческо събитие.

PLAY

shaman-eddie.gif

Members Login