LANGUAGE/ ЕЗИК

brave new world banner

Тежко и ритмично интро открива доста проточена стандартна песен на ИМ,с дълги инструментали преди тихия край.Точно в края Нико може да бъде чут да казва “Awww... I fucking missed it!” след като си е помислил,че е объркал края на песента,но всъщност не е.

Вокалната част в :

“I will hope, my soul will fly, so I will live forever
Heart will die, my soul will fly, and I will live forever”

напомня на :
“All my life ... I've run astray, let my faith ... slip away
All my life ... I've run astray, allowed my faith ... to drift away “

от “The Unbeliever” от албума “The X Factor”.Възможно ли е това да е съвпадение?Вероятно.

Текста на песента е за свободата на човека да се обърне към доброто и злото,въпреки че ние всички обичаме да обвиняваме обществото (”we all like to put the blame on society these days”) това е избора как да водим живота.Въпросът кога пътят е решителен възниква(“At what age begin to learn of which way out we will turn”), заедно с това което определя как нещата ще си дойдат на мястото (“But what makes a man decide, take the wrong or righteous road”),но последното решение съзнателно или не,принадлежи на всеки един човек и ”the trail is there to burn”
По някакъв начин тази песен е свързана с  “Judgement Day” от сингъла “Man On The Edge”.Показвани, че нашите деяния по време на настоящия ни живот ще има влияние в нашия “следващ живот”Тази концепция се появява в три главни монотеистични религии,където има наказанието на Ада за тези които са били непорядъчни, и наградата на Рая за тези които са водили “непорочен” живот.Това специфично понятие може да бъде намерено и в Будизма,където те вярват че слeдващото прераждане зависи от предишният ти живот.Очевидно Steve Harris е убеден,че той се е държал добре като чудесно човешко същество,и неговата душа ще полети “soul will fly”(напомня на откъса от “Hallowed Be Thy Name”,” Catch my soul it's willing to fly away”) и той ще живее вечно “will live forever”.Ако просто има такова нещо като следващ живот, аз ще се съглася с него ,въпреки че той по скоро ще живее вечно (“live forevr”) чрез неговата работа.  И аз съм сигурна, че неговите творения ще продължават да се слушат дълго много време след неговата смърт.

PLAY

seventh-son-eddie.gif

Members Login