LANGUAGE/ ЕЗИК

brave new world banner

Вдъхновена от старите теми за Доброто срещу Злото,тази бърза песен е брилянтна-тип Thin Lizzy.Интрото е последвано от мощни стихове и много примамлив припев. Azazel (падналият ангел) е споменат в песента ,отнасящ се за изкупителната жертва,която била пратена в пустинята от древните Юдеи.Този козел символично пренасял всички техни грехове и ги давал на демона Azazel като изкупление.Името идва от Юдеите “azazel”,литературното му значение е “"goat of departure”.Сформирано е от думите “ez” което значи козел и “azal”означаващо “"to go away"”отук идва и “избягалия козел”.Тази церемония е описана в библията (Leviticus/Левит 16).Някои мислят че името ”Azazel” се отнася за сатаната и според енциклопедията Британика; ”Azazel” е било олицетворение на нечистотата и в равинските писания понякога било описан като падналият ангел.

PLAY

piece-of-mind-eddie.gif

Members Login