LANGUAGE/ ЕЗИК

fear of the darkr banner

' Judas be My Guide' е кратка, но неимоверно грабваща песен, с превъзходния си припев и добри китарни сола. Това е една от най-кратките песни на Maiden с текст, заедно с ' Futureal'. Няколко реда от песента ' Son Of A Gun' от първия соло албум на Bruce Dickinson – Tattooed Millionaire, гласят следното:

Just an ordinary man – with his orders and his plans
In the shadows of a cross
Ooh in a blood red sunrise
Take me to Jesus – with Judas my guide

/Най-обикновен човек – със своите намерения и планове
В сянката на кръст
По време на кървав изгрев
Заведи ме при Исус – с Юда, моят водач/

Песента ' Judas Be My Guide' е доразвита оттам, защото текстът има голям потенциал за направата на друга песен. Самият текст се отнася за лошата страна на всички нас, което Bruce е нарекъл "Юда". Всъщност е за това как всеки е в състояние да продаде всичко на каквато и да е цена...

PLAY

shaman-eddie.gif

Members Login