LANGUAGE/ ЕЗИК

fear of the darkr banner

Песен, подобна на 'Holy Smoke' от предишния албум, отнасяща се до алчността и лицемерието на TV проповедниците, " Be Quick Or Be Dead" е политически инспирирана песен, която се отнася до алчността и корупцията, присъщи на политическата демократична система.

He says you must vote for what you want to hear
Don't matter what's wrong as long as you're alright
So pull yourself stupid and rub yourself blind

/Той казва, че трябва а гласуваш за това, което искаш да чуеш
Без значение дали е правилно, стига ти да си добре
Така че се направи на глупак и слепец/

Песента е относно парите и представлява хитроумна препратка към нечестивите чиновници, на които много често не им пука за хората, които фактически се стремят да съсипят. Трябва да си бърз и умен, ако нямаш друг избор, освен този да работиш с тях, или в края на краищата ще се окажеш мъртъв (може би не толкова в истинския смисъл на думата, колкото във финансовия). Заглавието на самата песен е вдъхновено от библейски цитат, който няма нищо общо с темата, засегната от текста:

I charge thee therefore before God, and the Lord Jesus Christ, Who shall judge the quick and the dead at His appearing and His Kingdom [...].

2 Timothy 4:1

/Заклевам те пред Господ и пред Исус Христос, Който ще съди бързите и мъртвите в деня на Неговата поява и Неговото Царство [...].

2 Timothy 4:1 /

Ужасният стил на пеене на Dickonson разваля песента, която иначе можеше да звучи по друг начин. Явно той експериментира, макар че липсата на чистото му и силно пеене от "Golden Age" се усеща неимоверно много чак до " Reunion" албумите.

PLAY

tour-eddie.gif

Members Login