LANGUAGE/ ЕЗИК

7th son banner

Въпреки, че илюстрацията на обложката не означава нищо –Derek Riggs казва, че е просто колекция от идеи, които той е нахвърлял върху платното. Същевременно обложката съдържа и символи подредени в пъзел. Тези символи  могат да бъдат видяни на всяко издание на албума и съпровождат всяка една песен. Следователно те не са сложени случайно или с декоративна цел.

Moonchild - The Ouroboros (Змията захапала опашката си)

ssoass_book01aСедмия син не е роден още и Луцифер знаейки за силите, които ще притежава детето ,се опитва да сплаши майката и да убие нероденото дете. Той очевидно не желае раждането на дете, което ще е човек и ще може да разклати баланса между доброто и злото. В книгата "Седмият син" детето родено на лодка в средата на река с цялото му семейтво на борда. Сатаната се опитва да ги удави за да предотврати раждането. Най-големия брат пада в реката. Ако той умре преди да се роди седмия син , детето ще бъде лишено от силите. Големият син по някакъв начин успява да оцелее достатъчно дълго за да се роди детето и след това умира.

„One more dies, one more lives, one baby cries, one mother grieves."
[„Още един умира, още един се ражда, едно дете проплаква ,една майка скърби..."]

Това вероятно е свързано с водата изобразена на обложката.
Mooncild е изобразена със символа ouroboros („Захапал опашка" от гръцки). Този символ за пръв път се среща в Египет през 1600 пр.н.е. (и едновременно в Месо-америка) от където се е пренесъл към Финикйците , Гърците и други цивилизации.
Влечугото захапало опашката си се среща и в други митологии дори Скандинавската.Там змията се казва Jormungandr.В индуизмът дракон заобикаля костенурка, която носи четрите слона, които крепят света.
Думата се спелува по няколко начина: oroborus, uroboros, и oureboros

 


Infinite Dreams - The Caduceus (Жезелът)

ssoass_book01bСмята се, че тази песен се отнася за бащата на Седмия син на Седмия син. Бидейки също Седми син той има много кошмари касаещи раждането на могъщото му дете.
Той има изключително тревожни кошмари с наближаването на раждането, което е резултат вероятно на отслабването на силите му. Тези кошмари пораждат много въпроси у него.

Символът тук е Caduceus или (kerykeion) , легендарния всетителски жезел на гръцкия бог Хермес (римски- Меркурий). Този символ е почти универсален и може да бъде открит в Египет , Месопотамия и Индия, където винаги е бил символ на хармония и баланс. Той често е ползван погрешно за символ на медицинската и фармацевтичната идустрия. Бъркан е със символът на жезела на Asclepius (Asculapius) –гръцки бог на лечението и медицината. Жезелът на Хермес е крилат и е увит с 2 змии , докато този на Asclepius е без крила и е увит само с една змия. Вторият е традиционен символ за медицинската професия от векове.

В окултните традиции, Крилатия Жезел е символ на духовното пробуждане и е свързано с змиите на Kundalini в хинду-мистицизма („Откровенния" отново).
Единственият жезел нарисуван държан в ръка някога е този на Johann Froben (1460–1527) в превода на латински на Новия завет от негов приятел Desiderius Eramus. Там също така е изобразена и птица на върха на жезела. Според Erasmus символиката идва от предупреждението на Исус към апостолите от Матея:

" Пращам ви като овце в леговището на вълци, за това трябва да сте хитри като змии и кротки като гълъби."

Интересно е да се отбележи, че в обложката на "Seventh Son Of A Seventh Son" змиите не се разположени една срещу друга, а гледат в различни посоки. Така е изобразен и жезелът в Kaballah, където двете змии са поставили главите си на сферите на милостта и строгостта на дървото на живота

Според Zohnar - Живота не е нищо повече от сън . Според Kabbalah физическият свят е илюзия - временно състояние и не е истинската действителност (Обърнете внимание на "Hallowed Be Thy Name"). Смята се, че нашият свят е един от многото светове и измерения, които ни делят от самата действителност. Тези измереня са достъпни по много начини един, от които е чрез сънищата.

Kabbalah пояснява, че когато тялото е в състояние на сън, оковите на физично съществувание се освобождават. Душата е свободна да се пренесе на по-възвишено място където получава презареждане на силите и спокойствие.
След тази метафизична пренастройка душата се намира в измерение извън времето и пространството. Бъдеще, минало и настояще са сляти в едно, и панорамата на човешкия живот е показана от раждането до смъртта. По този начин душата улавя редица от събития , позитивни и негативни . Тези проблясъци после се филтрират и пращат в тялото под формата на сънища. Вероятно това е, което изживява героя в Infinite Dreams

 

 Can I play With Madness - The Moon (Луната)

ssoass_book02aСлед като виденията започват да стават непоносими героят решава да се допита и да потърси помощта на стар ясновидец. Тук символа е луна, който се свързва с мъдрост и с лудост.

Индо-европейския корен на думите Moon (луна) и Mind (мисъл) са mana, Manas или men, където представляват мъдроста на Великата майка , която се е ръководила от луната. В римската митология се казва, че богинята Menrva (Minerva) е създадена от mana или men и е възможно от там да са произлезли думи като mentality, menstrual, menology, mensuration, mentor, menage, omen и amen

Думата Lunatic е взаимствана от старо-англииската дума lunatiк , която пък е взела корентие от френската Lunatique и латинската Lunaticus (от луна). Англо-саксонската monadaeg разбира се означава „денят на луната" (moon's day) и разбира се Monday (понеделник). Докато римския вариант на тази дума е Dies Lunae.

В монотизма Луната символизирала Злото, Сатаната и смъртта. Докато слънцето обратното – живота, Господ и т.н. Слънчевата асоциация произхожда от много древна религия, почитаща слънцето, луната и нощта.
Тъмнината и нощта винаги са били негативни и нежелани в религията и съответно побеждавани от светлината на слънцето.

В алхимията целта винаги е била да се създаде елекситр от който човек може да живее вечно. Луната е символ на смъртта и на среброто, а слънцето – живота и златото. Луната също е била символ и на самия алхимик.

Plutarch казал „ Ефектът на луната е същия като ефектите от довод и мъдрост, докато от слънцето те са представени чрез физическа сила и насилие.
В Can I Play With Madness са ни предстаени и двете. Мъдростта на луната и склоняването към лудост.

 The Evil That Men Do - The Pelican (Пеликанът)ssoass_book02b

Птицата символизира жертвоготовната любов на един родител към децата си,
навикът на майката пеликан да достига до храната в торбичката си, за да храни малките птици, довела до неразбиране на много хора в миналото . Те мислислили, че тя отваря гръдния си кош за да храни малките със собствената си кръв.

Легендите са пълни с истории за баща пеликан, който съживява починалите си малки , като разкъсва сърцето си и им прелива живот от собствената си кръв.
Някои разказват за майк,. които задушават малките си с прекалената си грижа към тях. В други болните и слаби малки биват убити от змии или нахално дразнят бащата за да ги убие той в гнева си. Във всичките случаи бащата пеликан след като види, че децата са му мъртви ги оплаква в продължение на 3 дни, след това ги съживява с цената на живота си. Съживените малки се събуждат напълно здрави и силни. Тези легенди служат като алегории за възкресението на човечеството и Христос. И за пречисващото жертвопринушение на кръв и вода, които се стичат по лицето му. Много от средновековните художници изобразявали пеликан в гнездо върху кръста на Христос.

До XVIII век Христовият пеликан винаги е бил изобразяван пробивайки дясната страна на гърдите си. Това изображение е извлечено от неясна интерпретация на Ezekiel's prophecy .." Водата (Христовата кръв и вода) изтичаше из под лявата страна на храма (Христовото тяло) ... До всяко същество, до което стигнат реките , то ще живее.. [Ezek 47:1 и 9] По-късно Масонството използва пеликана като символ на саможертвата изисквана от членовете му. Много от художниците и занаятчиите не били запознати с символиката на "лявата страна на гърдите" и пеликана и този символ започнал да се появява и в християнското изкуство и църквите.
По време на някои хералдически периоди пеликанът е изобразяван с разперени криле, с извит врат и клюн забит в собствение си гърди, от където се стичат капки кръв. В този случай птицата е описвана като „подкрепяща себе си".
Но ако е застанала в гнездото си и храни малките си със собствената си кръв като „ в нейната благочестивост".

Друг мит за пеликана е , че той консумира малко количество храна. Колкото му е необходимо само да живее. Така става символ на тези, които се стремят към пречистване на духа.

Във всеки случай символа в обложката не показава малките на пеликана. Следователно той „подсилва себе си". Това може да олицетворява крайната саможертва на бащата на Седмия син, който умира преди детето му да се роди.

 Seventh Son Of A Seventh Son - The Eight-Pointed Star (Звездата с осем лъча)ssoass_book03a

Седмия син на Седмия син е роден заобиколен от семейството си и силите на Доброто и Злото бдящи над него. Символът свързан с това е звезда с осем лъча олицетворяваща Венера. Името Зорница за Венера идва от там, че това всъщност е планета, а не звезда. Тя е пъвата, която се вижда при свечеряване както и последната, която се вижда на зазоряване. Тя предвещава както нощта така и деня, съответно добро и зло.

Звездата с осем лъча е символ на месопотамската богиня Inanna известна още като Ishtar(Ищар). Осемте лъча представляват движението на Венера свързани с тази богиня. Планета символ на смъртта и прераждането.

Inanna е изобразявана като богиня-войн с лък и стрели, или като символ на плодородие – гола с дете в ръцете си. Тя е символ на всички жени – войн, любима и майка.... тя е била до Ада и обратно!. Понякога е изобразявана с жезел (caduceus). Често се смята, че тя е първообраза на гръцката богиня Атина както и на Дева Мария в Християнството.

Появата на на този символ свързан с раждането на седмия син на седмия син вероятно означава, че детето е родено без никакви проблеми и предвещават битките, които му предстоят.

 The Prophecy – The Winged Disc (Крилатият диск)ssoass_book03b

Седмият син избира страната на доброто пред злото. Луцифер се опитва да го привика обратно този път по друг начин. Той причинява бедствие в селото като знае, че седмия син ще може да го предскаже и ще се опита да предупреди останалите. Седмият син казва на всички за неговите видения и за приближаващото бедствие. Луцифер е направил успешен залог на типичната човешка природа: Жителите не се доверяват на пророка и му се присмиват. След бедствието жителите се обръщат срещу Седмия син като го обвиняват, че е донесъл проклятие с неговите фалшиви предсказания. Така Луцифер се надява, че Седмия син ще види истинска страна на неговите приятели, хората и ще премисли страната, която е заел.

Аналогичният му символ е „Всевиждащото око". Символ на изключителното прозрение. В Индия това "Всевиждащо око" е наречено „Окото на Шива" (или Сатаната). Египтяните изобразявали Озирис със символ на отворено око. Това е окото което никога не спи вероятно олицетворява висшето проникновение. Този символ е почитан от Шумерите, Асирийците, Египтяните и други по-късни империи в продължение на стотици години. Неговото присъствие украсява храмове и палати на богове и крале. Често е рисуван - носещ се над древни бойни полета. Това е най-копирания символ в човешката история. Всички символи от американския орел до ортодоксално христянския символ на прераждането произхождат от него. Символ на божествен надзор, защита или власт. Вероятно е вдъхновен от пръстените, които се виждат около слънцето по време на слънчево затъмнение.

 The Clairvoyant - The Chalice with Snakes (Бокалът със змии)

ssoass_book04aЧовешката неблагодарност и неспособност да използва силите си в името на доброто, оказали жесток удар върху Седмия син. Докато куража му отслабва и неспособността му да защитава своята кауза, силите му започват да го завладяват и момчето започва да се плаши от тях. Страх, че не може да ги контолира. Това е огромно изпитание за мощта на Седмия син.+Символът тук се свързва с легендата за Св. Йоан – Евангелиста. Той е предполагаемия автор на четвъртото евангелие и по-традиция на Апокалипса. Докато бил в Ефес му дали бокал с отровно вино. Преди да го изпие той благословил чашата и отровата напуснала виното под формата на отровни змии. Това олицетворява сблъсъка между Вяра и Сила, едно огромо изпитание

 

 Only The Good Die Young - The Alchemical Symbol for Sulphur (Алхимичният знак на Сулфур - Сяра)

ssoass_book04bВ нещо, което представлява предсмъртна бележка Седмия син се съюзява с Дявола и плюе на лицемерието на човечеството. Така започва да се съмнява и в смисъла на собствения си живот. Той по някакъв начин доказва, че гадателят от Can I Play With Madness е прав: Той ще гори в езеро от огън затова, че е отнел собствения си живот. Той вероятно извършва самоубийство и затова песетнта има чувство на тъга.

Символа на Сулфур(Сяра) е душа сиволизираща пречистване, чрез огън и вечни мъки в Ада. Случайно Сулфура е свързан и с кондалините и „Свещенния Огън"-
символ на мъжко и женско , лунно и слънчево, огнено и водно

 


Информацията е взета от The Iron Maiden Commentary
Превод: Никола Петрас (Dragontear)

PLAY

tour-eddie.gif

Members Login