LANGUAGE/ ЕЗИК

final frontier banner

Лириките напомнят за тези от "Afraid To Shoot Strangers". Тази песен отново разкрива гледната точка на войник, участващ във военни действия. Ужасите, на които е свидетел и дори свързан с тях, са кратко описани в къси, но доста въздействащи изречения – "Тела мърдат, умирайки" („Bodiesmoving, dying”). Отново възниква въпросът какво точно прави войника на сцената на бойните действия – може би в Ирак или Афганистан – и за каква кауза той убива.

Трудно е да се определи коя е тази Mother of Mercy като дори текста остава доста уклончив относно същността на героя -  "Някои казват, че си загубена кауза, други казват, че си светец." („Somesayyouarealostcause, somesayyouareasaint”) Това, което е сигурно, че е някакъв религиозен персонаж, вероятно свързан с Дева Мария от Християнския мит, въпреки, че също така е споменато, че това е Ангелът на Смъртта.

Религия – или както Steve Harris нарича "bad religion", каквото и да означава това – е критикувана като явната причина за войната, която войника оспорва. Няма съмнение, че той е вярващ, отправяйки напразни молитви към Господ да му опрости делата и да прекрати тази варварщина. Естествено, това няма да се случи дори и с божествена намеса, тъй като няма Бог, който да надзирава ситуацията, а единствено опасно заблудени хора, които са предизвикали всичко това.

PLAY

piece-of-mind-eddie.gif

Members Login