LANGUAGE/ ЕЗИК

shadows-of-the-valleyНе за пръв път Maiden композират песни със много ясни препратки към Библията. Конкретно в тази песен се пее за грехове, молитви и покаянието на хората. Ще направим малък разбор на части от текста и ще го сравним с някои библейски текстове.

We believe in that thou shall not kill
But others are ready to spill

Вярваме че не трябва да убиваме.
Но други са готви да пролеят кръв

"Не убивай!" Е шеста от Десетте Божи заповеди в Библията (Изход 20:13, Второзаконие 5:17)
Заповедтта се о тнася към убийството като незаконно деяние. В еврейската Библия обаче се съдържат много забрани за убийство, но същевременно и много текстове, които оправдават убийство ако е в случай на война, смъртно наказание или самозащита!

Така че, дори убийството на човек да не е морално и непозволено – Човекът виндаги е готов да пролее кръвта на ближния си.

The hearts of all men since beginning of time
Living with temptation
Wanting and crime

Сърцата на всички хора от зората на времето
Живеят с изкушение
Желаят и грешат

Още една препратка към Библията: Адам и Ева са изкушени от Змията (Сатаната) и в желанието си да бъдат просветени и безсмърни, изяждат плода от Дървото на живота. Именно това деяние им е било забранено от господ. Това показва как хората са грешни още от зората на времето.

Into the valley of death fear no evil
We will go forward no matter the cost
Into the valley of death follow me now
Bring me your souls and I'll make it our last

В долината на мрака не се страхувай
Ще продължим напред каквато и да е цената
В долината на мрака последвай ме
Поверете ми дужите си и ще ги направя вечни

Тази част е препратка към Псалми 23:4
"Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou [art] with me; thy rod and thy staff they comfort me."
„Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават." (Ха-ха)

Тази извадка представлява Човека, който се оповава на вярата си в господ „Няма да се уплаша от зло". Гледната точка в текста облаче от страната на Господ. " Последвай ме / Повери ми душата си"

PLAY

seventh-son-eddie.gif

Members Login