LANGUAGE/ ЕЗИК

"The Great Unknown" започва с усещане за спокойна атмосфера, която бързо е разбита от поредица от насилие. На по-късен етап от песента Smith и Harris пишат, че никога няма да е отново спокойно.

В музикално отношение първата строфа започва с тиха инструментална част преди да се замени от по-тежък звук в следващите стихове, отразявайки спокойния, мирен свят, който отстъпва на друг по-насилствен.

В контекста на песента, „Голямото неизвестно" (The Great Unknown) е смъртта. В текста са вплетени редица библейски метафори и алюзии, за да се разкрие как насилието разрушава добродетелите и позволява на смъртта да разцъфне и да сее още повече смърт.

Поривът за убиване първоначално се поражда само у няколко, но желанието за възмездие превръща всички в насилници. По този начин миролюбиво настроените са оставени сами и отделени, дори и един от друг.

the-great-unknown

PLAY

seventh-son-eddie.gif

Members Login