LANGUAGE/ ЕЗИК

tim banner

Главно акустична песен, това е презапис на версията, която първо се появила на Sounhouse Tapes през 1979. Въпреки че тази версия на ' Strange World' е отлична, не изглежда да се подобрила много от първоначалната. Без значение тя е чудесна бавна песен, чиито стил е доста близък с ' Remember Tomorrow', със замечтани лирики.

Много хора се чудят на произхода на лириките на ' Strange World'. Някои харесват да ги свързват с ' Transylvania', понеже песните музикално очевидно се препокриват в албума, но тази песен не изглежда да е свързана с темата за вампири. "Плазменото вино" споменато в лириките може някак да се свързва със създания кръвопийци, но за една и съща плазма ли говорим? На всичкото отгоре ' Transylvania' трябвало да има текст отначало, което отслабва още повече връзката между двете песни.

Някои ще кажат, че песента е само за това как се напушваш, но това не изглежда да е достатъчно също, защото това не обяснява тъжното чувство, което носи песента. Ако обмислиш фразата "никога не остаряваш", тя звучи като идеална ситуация: да можеш да сграбчиш реалността, опитвайки се да спреш времето и да се нарадваш на уникалното усещане, което ти дава момента, в който живееш. Естествено това е невъзможно, защото времето лети диво и бързо и никой не може да го сграбчи. Ето затова песента може да бъде за достигане на такова душевно състояние, където можеш да повярваш, че можеш да спреш времето докато в същото време знаеш, че това е само временна илюзия - откъдето и депресивната музика на песента.

Тази песен може да бъде интерпретирана по много начини, като цяла поезия. Изглежда няма истинско значение и се свежда до начина, по който я погледнеш. Някои могат да мислят, че е за сънища; други я виждат по различен начин.

PLAY

tour-eddie.gif

Members Login