LANGUAGE/ ЕЗИК

virtual xi banner

Тази песен пък въплъщава реализацията, която повечето хора постигат евентуално, и посочва момента, когато те чак сега осъзнават, че образованието и идеалите им нямат почти никаква връзка с това, което е наистина важно и значимо в живота. Но песента също може да бъде възприета и като израз на надежда, и като разглеждаща върховното значение на живота (каквото и да е то).

Песента също е първата, където се споменава за бащата на Стив ( "I want to meet my father beyond"), който известно време преди това е починал. Другата песен, която споменава баща му е "Blood Brothers"("Just for a second a glimpse of my father I see"), която също е друга песен, засягаща живота, макар и на по-генерално равнище.

Музикално погледнато, песента е прекрасна, с много емоция, вложена в нея, много добра откъм вокално изпълнение, и типично мейдънски риф. Несъмнено, една от най-добрите песни в албума!

" Това започна сякаш невинно – само от китарната мелодия в началото, и доста добре си пасна с няколко други идеи, които имах наум. Песента се оказа доста силна и стабилна, и се превърна в една от любимите такива на Blaze от албума!"

Steve Harris

PLAY

seventh-son-eddie.gif

Members Login