LANGUAGE/ ЕЗИК

x factorr banner

Това е друга интроспективна песен за изправянето срещу своите страхове и преодоляването им. Като много песни от този албум, и тази започва с акустично и нежно въведение, и след това преминава в по-бързи и по-тежки стихове и припев. Въпреки че основната част на песента не е толкова тъмна, колкото интрото, все пак е много добра песен с мелодия, която ти се набива в главата.

Каквито страхове и кошмари да изпитва главният герой, те изглежда произлизат от мрачното му минало- "In the house of my soul, in rooms of ugliness and cold, memories locked away" – и той никога дотогава не е имал смелостта да се изправи срещу тях. Тази песен носи послание на надежда за онези, които са преследвани от стари спомени, с които никога не са се справили както трябва: да спечелиш или да изгубиш, единственият начин да победиш останките от отвратителното минало е да се изправиш срещу тях с бистър и ясен ум.
To shadows of the past
Take a breath and I scream "attack!"

PLAY

seventh-son-eddie.gif

Members Login